voulinet_politics

Μετά τις επιτυχίες που έχει σημειώσει το Πρακτορείο μας, από το 1980, και από το 2000 στο internet, συνεχίζουμε σταθερά, με νέα ρεκόρ δημοσιεύσεων και αναπαραγωγή των ρεπορτάζ μας στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στον κόσμο. www.vouli.net * Ανάρτηση των δελτίων τύπου σε 24ωρη βάση, καθώς και φωτογραφιών για την προβολή στα Μ.Μ.Ε.

1.4.09

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Κυρίες και κύριοι, Η καινοτομία δεν είναι απλά προϋπόθεση της ανάπτυξης. Είναι έννοια ταυτισμένη μ’ αυτήν. Είναι πρόκληση και συνάμα ευκαιρία. Σημαίνει «Υψηλή Τεχνολογία - Ένταση Γνώσης – Προστιθέμενη Αξία». Χωρίς αμφιβολία, οι κοινωνίες οφείλουν να χτίζουν στην κληρονομιά των προηγούμενων γενιών. Οφείλουν, όμως, να καταθέτουν και τη δική τους συμβολή στο διαρκή αγώνα για την ανάπτυξη, την πρόοδο, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής. Την κοινή αυτή υποχρέωση οφείλουμε να την κρατήσουμε ως γνώμονα της συλλογικής μας δράσης. Ισχύει σε κάθε περίοδο. Ισχύει και στη σημερινή δυσμενή συγκυρία. Όσο πιεστική είναι η ανάγκη για άμεσα μέτρα απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, άλλο τόσο αναγκαία είναι η επιμονή στην Έρευνα και την Καινοτομία. Είναι, άλλωστε, βασικός όρος και αναγκαία προϋπόθεση για να βγει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή, την επόμενη της διεθνούς κρίσης. Οδηγός όλων των ευρωπαϊκών χωρών, στην πορεία αυτή, είναι η στρατηγική της Λισαβόνας. Στόχος είναι να βρεθούν ακόμη πιο ψηλά η έρευνα και η τεχνολογία, οι επενδύσεις στη γνώση η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας μας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης βάλαμε στόχο την εναρμόνιση της Χώρας μας με τις ανάγκες της νέας εποχής, τις ανάγκες της επανάστασης στη Γνώση και την Τεχνολογία. Βάλαμε στόχο να καλύψουμε το τεχνολογικό και ερευνητικό χάσμα, που είχε αφήσει πίσω του το παρελθόν. Αλλά και να δημιουργήσουμε, σ’ ολόκληρη τη Χώρα, εστίες Έρευνας και Καινοτομίας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε κηρύξει, από το 2007, όλα τα επόμενα χρόνια έως το 2010 «Έτη Καινοτομίας». • Ενεργοποιήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. • Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων. • Δημιουργήσαμε νέα Ερευνητικά Κέντρα στην Περιφέρεια. • Δημιουργήσαμε Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας και θεματικά δίκτυα Έρευνας. • Υπογράψαμε σημαντικές διμερείς συμφωνίες για τη συνεργασία στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της έρευνας. Αναμορφώσαμε το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ψηφίσαμε νέο νόμο για την Έρευνα και την Τεχνολογία, που εντάσσει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας στην εποχή της Ψηφιακής Επανάστασης. Με μια φράση, επενδύσαμε και επενδύουμε, σε μια βασική διαπίστωση: Τη διαπίστωση ότι το παραδοσιακό παραγωγικό πρότυπο έχει αλλάξει. Τη διαπίστωση ότι η έμφαση εστιάζεται, πλέον, στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μοναδικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Βεβαίως, στη σημερινή συγκυρία της διεθνούς κρίσης, ο στόχος της αύξησης των επενδύσεων για Έρευνα στο 1,5% του ΑΕΠ, στόχος που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, γίνεται εξαιρετικά δύσκολος. Σίγουρα, όμως, τόσο ο εθνικός στόχος, όσο και, ο εξίσου φιλόδοξος, Ευρωπαϊκός στόχος για αύξηση των σχετικών επενδύσεων στο 3% του ΑΕΠ το 2010, δημιουργούν πρόσθετη ώθηση σε όλους μας για μεγαλύτερες επενδύσεις στη Γνώση και την Καινοτομία. Αναγνωρίζοντας… - τη σημασία των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, - την ανάγκη διαρκούς βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, - τις κατευθύνσεις πολιτικής της ΕΕ, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συνδυασμένων πολιτικών και μέσων σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις: Πρώτον, την παροχή οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν, με ίδιους πόρους, τις επενδύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη. Δεύτερον, τη σημαντική αύξηση των ενισχύσεων για Έρευνα και Καινοτομία. Συνολικά, μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-13, δεσμεύθηκαν για δράσεις… - Έρευνας και Τεχνολογίας, - Καινοτομίας και Εξειδίκευσης, αλλά και - ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, πάνω από 1,5 δις ευρώ. Ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με εκείνο του Γ΄ ΚΠΣ. Τρίτον, την ενθάρρυνση των συνεργιών ανάμεσα στις Επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το βασικό αποδέκτη των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας και τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Τέταρτον, τη λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέμπτον, την έμφαση στη διεθνή συνεργασία τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, όσο και με χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, του ΟΣΕΠ και της Μεσογείου. Έκτον, την ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Την ενίσχυση δημόσιων υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας. Την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις, τόσο για την απασχόληση εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού, όσο και για τη συνεργασία τους με τα ΑΕΙ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενίσχυση της βασικής έρευνας και της δημιουργίας εξειδικευμένου προσωπικού σε τομείς προηγμένης έρευνας στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας. Έβδομον, την επικέντρωση της έρευνας σε προτεραιότητες που αφενός απαντούν στις ανάγκες της Χώρας, και αφετέρου αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. - Την Καθαρή Ενέργεια, - τη Θαλάσσια Έρευνα και Τεχνολογία, - τη Βιοτεχνολογία, - την Υγεία, - τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, - τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες, - το Περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παρέχονται, για το σκοπό αυτό, ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, κυρίως σε τομείς και υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας και έντασης γνώσης. Θέλω, στο σημείο αυτό, να σταθώ στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, που είναι, ίσως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το μέλλον της Ανθρωπότητας. Οι ολοένα και πιο ζοφερές προβλέψεις των ειδικών επιστημόνων, σε συνδυασμό με την αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομικής ισορροπίας, υπαγορεύουν γενναία βήματα για τη σταδιακή απεξάρτηση των εθνικών οικονομιών από τους υδρογονάθρακες, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Ελλάδα, συνεπής στις διεθνείς δεσμεύσεις της, τόσο σε σχέση με το Πρωτόκολλο του Κιότο, όσο και ως προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές, εφαρμόζει, τα τελευταία πέντε χρόνια, μια νέα ενεργειακή πολιτική που δίνει έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, με κορυφαία δράση τη δημιουργία κανονισμού και μηχανισμού ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Δίνει έμφαση στον περιορισμό της πετρελαϊκής εξάρτησης. Δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι, ταυτόχρονα, έτοιμη να υιοθετήσει κάθε νέα τεχνολογική δυνατότητα για τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Στην κατεύθυνση αυτή, πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ. Και αυτό διότι ο καθένας είναι, πια, σε θέση να γνωρίζει ποιες ενεργειακές επενδύσεις μπορεί να αναλάβει και πού μπορεί να τις αναπτύξει. Πρόσφατα, ανακοινώσαμε την ανάδειξη του Αη Στράτη σε «πράσινο» νησί -το πρώτο στην Ελλάδα- όπου όλες οι ενεργειακές ανάγκες θα καλύπτονται από Ανανεώσιμες Πηγές. Είναι μια απόφαση που ανοίγει δρόμους του μέλλοντος. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επένδυση στη Γνώση και την Καινοτομία είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται διαρκής εγρήγορση, διαρκής κινητοποίηση, τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα. Είναι, λοιπόν, σημαντικό για κάθε επιχείρηση να δώσει, πρώτ’ απ’ όλα, έμφαση στην καινοτομία. Να δώσει, δηλαδή, έμφαση στην ικανότητα μετατροπής των πρωτοπόρων ιδεών σε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, νέες μορφές οργάνωσης, νέες μορφές παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό να έχει η Πανεπιστημιακή και Ερευνητική Κοινότητα μια ολοένα και πιο δυναμική παρουσία στο δρόμο της Ανάπτυξης και της προόδου. Προς την κατεύθυνση αυτή, εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια. Γνώμονάς μας είναι… - η αναπτυξιακή απόδοση, - η προστασία του περιβάλλοντος, - η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, - η στήριξη στα «πράσινα επαγγέλματα», - η υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Στις κατευθύνσεις αυτές, κατευθύνσεις που ακολουθούμε όλα τα τελευταία χρόνια, κάθε πρόταση, κάθε συμβολή είναι καλοδεχούμενη. Άλλωστε, το νόημα της Καινοτομίας είναι ακριβώς αυτό: Η δυνατότητα μιας κοινωνίας να αξιοποιεί κάθε συμβολή, κάθε καινούρια ιδέα για την ανάπτυξη και την κοινή προκοπή. Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει σήμερα η Παγκόσμια Κοινότητα, το στοίχημα είναι αναμφίβολα μεγάλο για όλους μας. Κάναμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στη Χώρα. Κάναμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη δημιουργία των όρων και προϋποθέσεων για μια Ελλάδα πιο ισχυρή από την επόμενη της παγκόσμιας Οικονομικής κρίσης. Στο δρόμο αυτό, βασικό εφόδιο είναι η Έρευνα και η Καινοτομία. Διότι η Έρευνα και η Καινοτομία σημαίνουν πλεονέκτημα ανάπτυξης. Σημαίνουν πλεονέκτημα προόδου. Αυτά τα εφόδια, αυτά τα πλεονεκτήματα θέλουμε και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε, να τα κατακτήσουμε.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Χρ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 1 Απριλίου 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Χρ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΕΑ Στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. συζητήθηκε ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποφάσισε την αυξημένη ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας σε προσωπικό και σε μέσα. Θα εντατικοποιηθεί η παρουσία της Αστυνομίας, παντού, προκειμένου να επιτελέσει κατά τον καλύτερο τρόπο το ρόλο της. Ένας ρόλος που αλλάζει συνεχώς, όσο αλλάζει μορφή το έγκλημα και όσο αλλάζουν και οι δράσεις των εγκληματιών. Για την αντιμετώπιση του σύγχρονου εγκλήματος είναι αναγκαία η χρήση καμερών βάσει της ευρωπαϊκής εμπειρίας όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες».

«Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια μετά – Μια φωτογραφική αναδρομή»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Μάριος Καρογιάν εγκαινίασε την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων «Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια μετά – Μια φωτογραφική αναδρομή» τη Δευτέρα το βράδυ, στις αίθουσες της Δημοσιογραφικής Εστίας Λευκωσίας. Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Δημήτρη Σιούφα εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Νίκος Στεφάνου και ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία καθηγητής κ. Ευάγγελος Χρυσός. Στα εγκαίνια της έκθεσης, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των δύο Κοινοβουλίων, παρέστησαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία κ. Βασίλης Παπαϊωάννου, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σωκράτης Σωκράτους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Κυπριακού Κοινοβουλίου, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Νίκος Τορναρίτης, ο πρώην Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Παντελής Κούρος, η Επίτροπος Διοίκησης κυρία Ηλιάννα Νικολάου, ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Ακολουθούν οι ομιλίες του κ. Καρογιάν, του κ. Χρυσού και του κ. Στεφάνου. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΟΓΙΑΝ Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Έντιμοι κύριοι υπουργοί, Αξιότιμοι κύριοι νυν και πρώην βουλευτές, Κυρίες και κύριοι, Σας καλωσορίζω στα εγκαίνια της έκθεσης «Μαρία Κάλλας, 30 χρόνια μετά - Μια φωτογραφική αναδρομή» του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Η έκθεση αυτή, που έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας και του κόσμου και που εμείς θα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε μέχρι και τις 11 του Απρίλη, πραγματοποιείται στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων. Ένας από τους βασικούς στόχους του Πρωτοκόλλου αυτού είναι και η προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων, με την ανταλλαγή εκθέσεων και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. Τον Ιούνιο θα φιλοξενήσουμε ακόμα μια έκθεση της Βουλής των Ελλήνων τη «Γελοιογραφία στην Ευρώπη των 27» και τον Οκτώβριο την έκθεση «Δημοτικό Τραγούδι: Ιστορία - Ταυτότητα - Παράδοση». Υποσχόμαστε σύντομα να ανταποδώσουμε κι εμείς, μεταφέροντας δικές μας εκθέσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο. Φίλες και φίλοι, Ο πολιτισμός με την ευρεία του έννοια διαπερνά κάθε πλευρά της ζωής. Διαμορφώνει τις πνευματικές, υλικές και ηθικές αξίες του λαού, τα αισθητικά κριτήριά του, τα πρότυπά του, τη στάση του απέναντι στη φύση και τους άλλους λαούς, το σεβασμό του προς ό,τι σημαντικό και καταξιωμένο υπάρχει στην τοπική, εθνική και πανανθρώπινη κληρονομιά, τη θέλησή του να εργαστεί για το παρόν και το μέλλον τόσο της χώρας του όσο και της ανθρωπότητας. Η Μαρία Κάλλας αδιαμφισβήτητα, σπάζοντας τα σύνορα της πατρίδας της, της Ελλάδας, σημάδεψε με το έργο της τον παγκόσμιο πολιτισμό. Με την απαράμιλλη ερμηνευτική τεχνική της, τη μοναδική ποιότητα και εκπληκτική έκταση της φωνής της, που κάλυπτε τρεις οκτάβες, την υποκριτική της δεινότητα, αλλά και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της, σημάδεψε την ερμηνευτική τέχνη στον αιώνα μας. Από το 1940, που η μόλις δεκαεπτά χρονών Άννα-Μαρία-Σοφία-Καικιλία Καλογεροπούλου, η Μαρία Κάλλας όπως την ξέρουμε, υπέγραψε συμβόλαιο με τη νεοσύστατη Λυρική Σκηνή της Αθήνας, μέχρι το 1974, που έδωσε την τελευταία της παράσταση στην πόλη Σαπόρο της Ιαπωνίας, ερμήνευσε εκατοντάδες πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όπερες: στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στη Σκάλα του Μιλάνου, στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, στην Όπερα του Παρισιού, στο Κόβεν Γκάρντεν του Λονδίνου, σε θέατρα του Μεξικού, της Αργεντινής, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας. Ο Τζεφιρέλι, ο Βισκόντι, ο Παζολίνι και ο Μινωτής τη σκηνοθετούν. Ο Μπερστάιν, ο Τζουλίνι και ο Κάραγιαν τη διευθύνουν. Τόσκα, Μήδεια, Κάρμεν, Βιολέτα, Τζοκόντα Νόρμα, ρόλοι πρωταγωνιστικοί, ρόλοι ανεπανάληπτοι. Κυρίες και κύριοι, Η Κάλλας ήξερε στην εντέλεια να αντιπαρέρχεται τα ελαττώματα της φωνής της, φορτίζοντας τόσο έντεχνα το τραγούδι της, ώστε τις περισσότερες φορές να χρησιμοποιεί αυτά ακριβώς τα ελαττώματα σαν εκφραστικές δυνατότητες για την απόδοση μιας δραματικής κατάστασης. Δεν ήταν μόνο μια ανεπανάληπτη υψίφωνος, αλλά και μια μεγάλη ηθοποιός. Σε όσους ζητούσαν μόνο ωραίο ήχο, η Κάλλας αντιπρότεινε δραματική συνέπεια και σεβασμό στη μουσική, ανοίγοντας νέους δρόμους. Η επανάστασή της είναι η ανακάλυψη της τραγωδίας μέσα στην όπερα, η σύνθεση της δραματικής δράσης και του τραγουδιού. Για την Κάλλας τραγούδι δε σημαίνει απλώς ένας ωραίος στρογγυλός ήχος, αλλά η ικανότητα να μεταδίδει και τη σημασία των λέξεων, να πείθει για τη δραματική αλήθεια που ερμηνεύει. Θαυμάζει κανείς ακόμα και τις σιωπές της, τον τρόπο που, πηγαίνοντας πέρα από τις νότες, φτάνει στην ουσία της τέχνης της μουσικής. Η Μαρία Κάλλας πέθανε, αλλά ο θρύλος που δημιούργησε θα μείνει για πάντα, γιατί υπήρξε η φωτεινότερη μορφή της όπερας στην εποχή μας. Έχει αγαπηθεί και αμφισβητηθεί από πολλούς, όπως κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα που αναδείχθηκε σε μύθο αναλλοίωτο από τη φθορά του χρόνου. Οι ηχογραφήσεις της, «ζωντανές» ή στο στούντιο, αποτελούν σήμερα ένα ηχητικό μνημείο και παρακαταθήκη ερμηνευτικών προτύπων που δεν έχουν ξεπεραστεί. Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, Αν στη ζωή υπάρχουν ουσιαστικά πολύτιμα πράγματα, ένα από αυτά είναι η τέχνη. Ίσως το πιο πολύτιμο. Γιατί μας δίνει τη χαρά της δημιουργίας. Αυτή τη χαρά γεύτηκε και μας χάρισε στο έπακρο η Μαρία Κάλλας με τις εκπληκτικές ερμηνείες της. Κλείνω υιοθετώντας τη ρήση του Παζολίνι για τη μεγάλη Ελληνίδα αοιδό: «Για μένα υπάρχει ένα κενό στο σύμπαν, ένα άνοιγμα στο σύμπαν και εσύ τραγουδάς από εκεί». ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥ Κύριε πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γενικέ Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, κ. Πρέσβη της Ελληνικής Πολιτείας, κ. πρώην βουλευτά, Έγκριτοι δημόσιοι λειτουργοί, Κυρίες και κύριοι, Ο κ. Πρόεδρος φαίνεται ότι είναι καλός Πρόεδρος, διότι κάλυψε τους ομιλητές και έτσι επιτρέπει στους ομιλητές που ακολουθούν, υποθέτω ότι το κάνει με επιτυχία και στο Κοινοβούλιο, να είναι συντομότεροι, διότι τους κάλυψε στα σημαντικότερα. Δεν θα αναφερθώ – όπως είχα πρόθεση – στο έργο, στο μοναδικό αυτό φαινόμενο Μαρία Κάλλας, διότι όσα αδρά και ουσιαστικά μας είπε ο κ. Πρόεδρος καλύπτουν και εμένα. Δεν θα τον ανταγωνιστώ, λοιπόν, στο περιεχόμενο. Θα περιοριστώ μόνον, αυτό είναι καθήκον μου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι σήμερα στον καλαίσθητο αυτό χώρο της δημοσιογραφικής εστίας έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την πολυετή και πολυποίκιλη σκηνική παρουσία της ντίβα. Φωτογραφίες από τα πρώτα της βήματα στη Λυρική Σκηνή της Αθήνας, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Στιγμιότυπα από τις πολυάριθμες παραστάσεις στο θέατρο της Βερόνα και της Σκάλα του Μιλάνου, που έγινε τελικά το καλλιτεχνικό της σπίτι. Εικόνες της από τις περιοδείες της σε όλο τον κόσμο και τις συνεργασίες της με σπουδαίους δημιουργούς και προσωπικότητες του παγκόσμιου καλλιτεχνικού στερεώματος. Η Μαρία Κάλλας, λοιπόν, με τη διαδρομή της στη λυρική τέχνη σφράγισε σε ένα πρόσωπο δύο έννοιες: την τραγωδία και την όπερα, υπηρετώντας πιστά το λόγο και τη μουσική ως ενιαίο και άρρηκτο σύνολο. Θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο, εκτός χειρογράφου, ότι οι εκθέσεις αυτές του Ιδρύματος της Βουλής έχουν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο, για αυτό δεν μας ενδιαφέρουν πράγματα που ενδεχομένως θα εντυπωσίαζαν. Ξέρετε, ότι έγινε πρωτοσέλιδο η Κάλλας, κατά το βίο της, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Αυτό το αφήνουμε. Θέλουμε, κυρίως οι μαθητές, προς τους οποίους απευθυνόμαστε και με πολλή χαρά άκουσα ότι έχει οργανωθεί να επισκεφθούν την έκθεση τα σχολεία. Θέλουμε οι μαθητές να παιδευθούν μέσα από το υλικό της έκθεσης. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην οργάνωση της έκθεσης. Επίσης, ευχαριστούμε τους Οργανισμούς, που μας παρείχαν το υλικό τους, τη Σκάλα του Μιλάνου, την Αρένα της Βερόνας, το Θεατρικό Μουσείο στην Αθήνα, το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, το Ιστορικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν να στηθεί σωστά, εδώ, η έκθεση αυτή, σε μια ατμόσφαιρα αδελφικής συνεργασίας. Προσβλέπουμε στο μέλλον. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Εξοχότατε κύριε πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, Εξοχότατε κύριε πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο, Κύριοι βουλευτές, Κύριε πρόεδρε της Αρχής Ηλεκτρισμού, Κυρίες και κύριοι, Κατ’ αρχάς θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι η μη παρουσία του Προέδρου της Βουλής κ. Σιούφα, στο προγραμματισμένο αυτό ταξίδι και ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων τον κ. Καρογιάν, οφείλεται σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής. Σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του και την υπόσχεσή του ότι στις 29 Ιουνίου στην Πύλη Αμμοχώστου θα είναι εδώ, ώστε μαζί με τον Πρόεδρο κ. Καρογιάν – που είμαστε συνδιοργανωτές – να κηρύξουν τα εγκαίνια της έκθεσης της Γελοιογραφίας στην Ευρώπη των ‘27’. Στο τέταρτο ταξίδι της προηγήθηκε η εντυπωσιακή - θα έλεγε κανείς - πρεμιέρα στο Ζάππειο Μέγαρο. Ακολούθησε η Θεσσαλονίκη, η Ξάνθη. Τέταρτος σταθμός η Μεγαλόνησος, η Πύλη της Αμμοχώστου, η Λευκωσία, στις 29 Ιουνίου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Για το φαινόμενο Μαρία Κάλλας, συνώνυμο της δεινής υποκριτικής τέχνης, της υψηλής αισθητικής, της μεγαλειώδους σκηνικής παρουσίας, αλλά και κορυφαίας πρέσβειρας του οικουμενικού ελληνισμού μίλησε ο Πρόεδρος Καρογιάν και ολίγον ο καθηγητής Ευάγγελος Χρυσός, Γ.Γ. του Ιδρύματος για τον Κοινοβουλευτικό και τη Δημοκρατία. Εγώ, θα ήθελα να πω δύο και μόνο λόγια για τη στενή συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων. Συνεργασία η οποία επαναβεβαιώνει στο υψηλότερο επίπεδο τις διαχρονικά άριστες σχέσεις που συνδέουν την Ελλάδα και τον Κυπριακό Ελληνισμό. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Βουλή των Ελλήνων. Πράγματι, και είναι αλήθεια, κ. Πρόεδρε, ότι δεν χρειαζόμαστε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, για να επαναβεβαιωθεί αυτό το υψηλό επίπεδο σχέσεων. Πρωτόκολλο, βεβαίως, που υπεγράφη μεταξύ της πρώην προέδρου της Βουλής κας Άννας Μπενάκη και του σημερινού Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόφια και το οποίο, πράγματι, έβαλε τις βάσεις ώστε να γίνουν περισσότερα πράγματα, κυρίως, στο πολιτιστικό επίπεδο. Το τελευταίο ένα χρόνο έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια με την καθοδήγηση του Προέδρου κ. Καρογιάν και του Προέδρου κ. Σιούφα και πραγματικά έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές μας και έχουν βρεθεί καινούργια πεδία συνεργασίας μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων. Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα των εκδηλώσεων και των εκθέσεων. Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στις τρεις εκθέσεις: τη σημερινή, την έκθεση του Ιουνίου και την έκθεση του Οκτωβρίου για το δημοτικό τραγούδι. Εκθέσεις που μεταφέρουμε από την Ελλάδα στην Κύπρο. Μια τέταρτη ακόμη, με ισχυρισμό συμβολισμό για εσάς, τους Έλληνες Κυπρίους, η έκθεση που αφορά τον Μίκη Θεοδωράκη. Μια έκθεση η οποία πραγματικά μας έκανε υπερήφανους και την οποία εγκαινιάσαμε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Και αυτή θα μεταφερθεί, πριν από το τέλος του έτους, στην Κύπρο και πιστεύω ότι θα προκαλέσει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η στενή συνεργασία μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων, που διευρύνθηκε το τελευταίο διάστημα, καλύπτει και μια σειρά από άλλους τομείς. Συνεργασία στο επίπεδο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, μεταξύ της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εκπομπή την οποία συμφώνησαν οι δύο Πρόεδροι και ήδη ξεκίνησε. Η εκπομπή για τα κυπριακά πολιτικά δρώμενα και κοινοβουλευτικά δρώμενα που προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής κάθε Κυριακή μεσημέρι, ήταν ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Προγραμματίζονται και άλλες κοινές δραστηριότητες, αλλά πραγματικά θα ήταν άτοπο εκ μέρους μου να προλάβω τις ανακοινώσεις των δύο Προέδρων, τον επόμενο Ιούνιο. Κλείνοντας, θα ήθελα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ, αλλά, κυρίως, θα μου επιτρέψετε να το κάνω, το Γενικό Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων τον κ. Σωκράτη Σωκράτους και όλους τους συνεργάτες – συναδέλφους με τους οποίους πραγματικά έχουμε κτίσει ένα δίχτυ επικοινωνίας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να φέρει πάρα πολλές νέες δραστηριότητες. Νέες δραστηριότητες που θα επαναβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο, όχι των πολιτικών μας σχέσεων, αυτό είναι δεδομένο και πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά της πολιτιστικής μας συνεργασίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας ότι η δημοκρατία και πολιτισμός βαδίζουν χέρι-χέρι, αλλά και ο πολιτισμός της Κύπρου και της Ελλάδας προέρχονται από την ίδια μήτρα. Σας ευχαριστώ πολύ.

"Την κρίση δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι

"Την κρίση δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι "Την κρίση δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, γιατί τουλάχιστον είναι αθώοι. Πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που προκάλεσαν την κρίση και που εξακολουθούν να επιμένουν να μην χάσουν τίποτα από αυτά που έχουν κερδίσει στο παρελθόν και από αυτά που σκέπτονται να κερδίσουν στο μέλλον". Αυτό είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, στη συνάντηση που είχε σήμερα το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο με το προεδρείο της ΓΣΕΕ, ύστερα από αίτημα της Συνομοσπονδίας, στα πλαίσια της προετοιμασίας της γενικής απεργίας που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 2 Απριλίου. "Νομίζω ότι οι αγώνες των εργαζομένων είναι ένας σημαντικός τομέας για την ύπαρξη και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, όχι μόνο της εργατικής τάξης αλλά γενικά των εργαζομένων'', τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. "Σας παρακολουθώ, είστε μπροστά από μια απεργία, και μια απεργία μεσούσης της κρίσης είναι κάτι το πολύ ευαίσθητο", τόνισε ο κ. Παπούλιας, και κατέληξε: "Πιστεύω όλα να πάνε καλά και να δώσετε το μήνυμα που θέλετε μέσα σε ένα πλαίσιο που πάντοτε το σεβαστήκατε και που το σέβεται ο ελληνικός λαός όταν το πλαίσιο αυτό είναι ώριμο και στέλνει τα σωστά μηνύματα". Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ από την πλευρά του ευχαρίστησε τον κ. Παπούλια για την άμεση ανταπόκρισή του για αυτή τη συνάντηση και την περισσή ευαισθησία που δείχνει για αυτά τα κορυφαία ζητήματα. "Είναι εντυπωσιακό ότι είπατε το σύνθημά μας που σε αυτή τη γενική απεργία είναι: να μην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι γιατί δεν ευθύνονται για αυτήν". Ο κ. Παναγόπουλος είπε στη συνέχεια ότι υπάρχει ένα εκρηκτικό μίγμα της διεθνούς κρίσης και της ασκούμενης πολιτικής που έχει δημιουργήσει τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, καθώς επίσης υπάρχουν οι πρακτικές των εργοδοτών. Καταστάσεις που έχουν ήδη παράξει δυσμενή αποτελέσματα για τις δυνάμεις εργασίας. ''Η απεργία μας έχει αυτό το χαρακτήρα: πολιτικά να δείξουμε την αντίθεσή μας. Με μια απεργία ούτε οι θεσμοί καταλύονται, ούτε η παραγωγή καταρέει. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος βγει στους δρόμους και δείξει αυτή τη διαμαρτυρία του, αυτό το θυμό, θα είναι προστασία και για τους θεσμούς και θα μπορέσει να καταγράφει κάτι καλό και για το μέλλον", τονισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της Πέμπτης και στη συγκέντρωση στο Πεδίον του Αρεως. "Το ζεστό χρήμα, που έδωσε η κυβέρνηση τους μεγαλοεξαγωγείς και στους ξενοδόχους, δείχνει ότι χρήματα υπάρχουν. Τα λεφτά δεν λείπουν. Μόνο που πάνε για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και όχι για την ικανοποίηση των λαϊκών εργατικών αναγκών", δήλωσε, με τη σειρά του, ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόσθεσε: "Θέλουμε να καλέσουμε την εργατική τάξη να μην υποκύψει, να μην παραχωρήσει δικαιώματα και διεκδικήσεις, να μην υποκύψει στις εντολές των κομμάτων της πλουτοκρατίας και του ευρωμονόδρομου. Να δώσει μαζική μαχητική απάντηση στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, στις 2 του Απρίλη, σε όλη την Ελλάδα". Αναρτήθηκε από e-mail:press@vouli.net στις 6:57 πμ Ετικέτες "Την κρίση δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι