voulinet_politics

Μετά τις επιτυχίες που έχει σημειώσει το Πρακτορείο μας, από το 1980, και από το 2000 στο internet, συνεχίζουμε σταθερά, με νέα ρεκόρ δημοσιεύσεων και αναπαραγωγή των ρεπορτάζ μας στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στον κόσμο. www.vouli.net * Ανάρτηση των δελτίων τύπου σε 24ωρη βάση, καθώς και φωτογραφιών για την προβολή στα Μ.Μ.Ε.

27.3.14

Πώς να γίνουν οι ευρωπαϊκές εκλογές πιο δημοκρατικές και με μεγαλύτερη συμμετοχή

Πώς να γίνουν οι ευρωπαϊκές εκλογές πιο δημοκρατικές και με μεγαλύτερη συμμετοχή
Σύμφωνα με δύο εκθέσεις της Επιτροπής, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις


Δύο μήνες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο νέες εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή παρέχουν μια συνολική ανασκόπηση των αποφασιστικών ενεργειών που έγιναν για να καταστούν οι εκλογές αυτές δημοκρατικότερες και να φέρουν την ευρωπαϊκή πολιτική πιο κοντά στους πολίτες. Η πρώτη έκθεση αναλύει το πώς οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση της διαφάνειας και της δημοκρατικής νομιμότητας των ευρωπαϊκών εκλογών που διατυπώθηκαν πέρυσι (IP/13/215), λήφθηκαν υπόψη από τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα. Καθοριστικής σημασίας ήταν η σύσταση με την οποία ζητήθηκε από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Η δεύτερη έκθεση παρουσιάζει το νέο μέσο επικοινωνίας, αυτό του «Διαλόγου με τους Πολίτες», που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή τους τελευταίους 18 μήνες ως μέσο για την ενημέρωση του κοινού, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα και τη συνειδητοποίηση, από τους πολίτες, της απήχησης της γνώμης τους στην ΕΕ. Η δημοσίευση των δύο αυτών εκθέσεων συμπίπτει με τον πανευρωπαϊκό διάλογο με τους πολίτες που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 150 πολίτες απ' όλη την Ευρώπη (IP/14/295).
«Οι ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να είναι πραγματικά ευρωπαϊκές. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η επιλογή τους εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ξεκίνησε συζήτηση σχετικά με τον σαφή ορισμό υποψηφίων για την προεδρία της Επιτροπής. Πρόκειται για τη γέννηση μιας αληθινής ευρωπαϊκής δημοκρατίας», δήλωσε η αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας. «Αλλά δημοκρατία δεν υπάρχει μόνον την ημέρα των εκλογών. Η δημοκρατία υπάρχει στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, με τους πολίτες, σε τοπικό επίπεδο, ολόκληρο τον χρόνο. Πραγματοποιήσαμε πάνω από 50 διαλόγους με τους πολίτες σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και διαπιστώσαμε ότι οι πολίτες διψούν πραγματικά να συζητούν ευρωπαϊκά θέματα πρόσωπο με πρόσωπο με τους πολιτικούς. Στην Ευρώπη έχουμε περισσότερη ανάγκη να συζητάμε μεταξύ μας από το να συζητάμε ο ένας για τον άλλο».
Δημιουργία των προϋποθέσεων για τις Ευρωπαϊκές εκλογές
Πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 Διάλογοι σε όλα τα κράτη μέλη (βλ. Παράρτημα 2), στους οποίους συμμετείχαν 22 Ευρωπαίοι Επίτροποι, συνήθως μαζί με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολιτικούς σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Πάνω από 16.000 πολίτες έλαβαν μέρος στους Διαλόγους των Πολιτών, όπου πάνω από 105.000 πολίτες συμμετείχαν σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο τελικός πανευρωπαϊκός ολοήμερος διάλογος με τους πολίτες (πανευρωπαϊκός διάλογος με τους πολίτες), με τον Πρόεδρο José Manuel Barroso και δέκα ευρωπαίους Επιτρόπους, ο οποίος συγκεντρώνει τους συμμετέχοντες σε προηγούμενους διαλόγους από όλη την Ευρώπη (παρακολουθήστε διαδικτυακά τον διάλογο εδώ).
Σε έκθεση για τους Διαλόγους με τους πολίτες που δημοσιεύτηκε σήμερα αναφέρεται ότι οι Διάλογοι αυτοί συνέβαλαν κατά πολύ στο να δοθεί ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Η μορφή των διαλόγων άρχισε να καθιερώνεται σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ πολιτικοί σε χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ιρλανδία ξεκίνησαν δικούς τους διαλόγους.
Οι εθνικοί αυτοί διάλογοι με πολιτικούς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο απέδειξαν ότι αποτελούν τον μοναδικό τρόπο άμεσης συμμετοχής των πολιτών, και αποτελούν μέρος της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου. Ξεκίνησαν έναν διάλογο στο πλαίσιο του οποίου μπορούν οι πολίτες να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές της Ένωσης σε πολιτικούς, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτό βοήθησε στο να μετατραπούν οι Διάλογοι σε πραγματικά ευρωπαϊκές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Δημόσιου Χώρου. 
Η ανάγκη για τέτοιους διαλόγους επιβεβαιώθηκε από τους πολίτες: Σήμερα, δύο στους τρεις Ευρωπαίους αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν ακούγεται  (βλ. Παράρτημα 4) και σχεδόν 9 στους 10 συμμετέχοντες στους διαλόγους με τους πολίτες (88%) εξέφρασαν τη μεγάλη τους επιθυμία να γίνονται περισσότεροι τέτοιοι διάλογοι (βλ. Παράρτημα 5).
Όπως ανακοινώθηκε στην έκθεση του 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ, αυτή την εβδομάδα δημοσιεύεται ένα εγχειρίδιο για τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ με τίτλο «Το γνωρίζατε; 10 δικαιώματα στην ΕΕ με μια ματιά» ("Did you know: 10 EU rights at a glance"), που συμπληρώνει αυτές τις προσπάθειες. Το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εκλογών.
Αυτή τη φορά, κάτι διαφορετικό
Στις 12 Μαρτίου του 2013, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση με την οποία κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους υποψηφίους τους για την Προεδρία της Επιτροπής και να κοινοποιήσουν σε ποιο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα πρόσκεινται. Εδώ και ένα χρόνο, έξι ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ανακοίνωσαν την ταυτότητα των υποψηφίων τους και σχεδιάζουν να ενημερώσουν το κοινό για τα προγράμματα των τελευταίων. Η πολιτικοποίηση των εκλογών με σημαντικούς υποψηφίους έτυχε μεγάλης υποστήριξης και εκ μέρους των πολιτών, η πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου "Το μέλλον της Ευρώπης" , που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, δείχνει ότι επτά στους δέκα Ευρωπαίους θα προχωρούσαν πιο πέρα, εκφράζοντας την άποψη ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής θα έπρεπε να εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της ΕΕ (βλ. παράρτημα 3).
Χάρη στη δράση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη μετέφεραν επίσης γρήγορα στο εθνικό τους δίκαιο τους ευρωπαϊκούς κανόνες (οδηγία 2013/1/ΕΕ) που θα διευκολύνουν τους υποψηφίους να θέτουν υποψηφιότητα στα κράτη μέλη διαμονής τους (IP/14/87). Όλα τα κράτη μέλη θέσπισαν νόμους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και όλα πλην ενός (της Τσεχικής Δημοκρατίας, βλ. MEMO/14/241) έχουν ήδη κοινοποιήσει τη σχετική νομοθεσία στην Επιτροπή.
Εξακολουθούν να υφίστανται κάποια προβλήματα: Οι εκκλήσεις της Επιτροπής για μια ενιαία ημέρα εκλογών σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την επισήμανση, στα ψηφοδέλτια, της σχέσης των υποψηφίων με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν έχουν ακόμη ευρεία απήχηση. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εκλογική νομοθεσία ορισμένων κρατών δεν επιτρέπει να εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια ονόματα και λογότυποι ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (βλ. Παράρτημα 1).
Η Επιτροπή θα συντάξει πλήρη έκθεση που θα περιλαμβάνει την εφαρμογή των συστάσεών της μετά τις Ευρωπαϊκές εκλογές.
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση για τη σύσταση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές εκλογές
Έκθεση για τους Διαλόγους με τους πολίτες
Διαδικτυακός πίνακας της εφαρμογής της σύστασης της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές εκλογές
Περισσότερα για τους Διαλόγους με τους πολίτες και τη Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης
«Μέλλον της Ευρώπης» Ευρωβαρόμετρο
Δικτυακός τόπος της αντιπροέδρου κας Viviane Reding: ec.europa.eu/reding
Ακολουθείστε την αντιπρόεδρο κα Reding στο Twitter: @VivianeRedingEU


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Εθνικό δίκαιο σχετικά με τα στοιχεία που μπορούν να εμφανιστούν στα ψηφοδέλτια


National law allows for names of European parties to be displayed on the voting ballots.
AUSTRIA
ü
BELGIUM
ü
BULGARIA
û
CROATIA
û
The authorities are considering changes to the current rules.
CYPRUS
No Reply
CZECH REPUBLIC
û
DENMARK
û
ESTONIA
û
FINLAND
û
FRANCE
ü
GERMANY
û
GREECE
û
A new provision will be enacted to allow this.
HUNGARY
û
IRELAND
ü
ITALY
ü
LATVIA
û
LITHUANIA
û
LUXEMBOURG

û
MALTA
û
NETHERLANDS
ü
POLAND

PORTUGAL

ROMANIA
û
Measures are being taken to allow this.
SLOVAKIA
û
SLOVENIA
ü
(Slovenia adopted new legislation adopted for this purpose on 20 February 2014).
SPAIN
ü
SWEDEN
û
UNITED KINGDOM
ü

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Παράρτημα2. Πραγματοποιηθέντες διάλογοι με τους πολίτες
Member State
City
Date
Commissioner
EU, national, regional and local politicians
Spain
Cadiz
27/09/2012
Reding
Mayor Martinez Saiz
Austria
Graz
05/11/2012
Reding
Vice-Chancellor Spindelegger
Germany
Berlin
10/11/2012
Reding
MEP Roth-Behrendt
France
Paris
23/11/2012
Reding

Italy
Naples
30/11/2012
Andor
Mayor de Magistris
Ireland
Dublin
10/01/2013
Barroso, Reding
Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton
Sweden
Gothenburg
18/02/2013
Malmström

Italy
Turin
21/02/2013
Malmström
Mayor Fassino
Portugal
Coimbra
22/02/2013
Reding

Italy
Rome
18/03/2013
Tajani
Mayor Alemanno
Greece
Thessaloniki
22/03/2013
Reding
Mayor Boutaris
Italy
Pisa
05/04/2013
Potočnik
Mayor Filippeschi
Belgium
Ghent
12/04/2013
De Gucht
Mayor Termont
Belgium
Eupen
23/04/2013
Hahn
MEP Grosch, Minister-President (German Community)  Lambertz
Belgium
Brussels
04/05/2013
Reding
(former) Minister-President of the Brussels region Picqué
Germany
Dusseldorf
08/05/2013
Oettinger
MEP Klute
Slovenia
Ljubljana
09/05/2013
Potočnik

Poland
Warsaw
11/05/2013
Lewandowski

Czech Republic
Prague
13/05/2013
Füle
Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer
Italy
Ventotene
27/05/2013
Tajani
Mayor Assenso
Italy
Milan
07/06/2013
Hedegaard
Mayor Pisapia
Luxembourg
Esch
30/06/2013
Reding
MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen
Poland
Warsaw
11/07/2013
Barroso, Reding
Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki
Greece
Heraklion
12/07/2013
Damanaki
MEP Danellis, Governor Arnaoutakis
Germany
Heidelberg
16/07/2013
Reding
Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann
Bulgaria
Sofia
23/07/2013
Reding
President Plevneliev
Belgium
Namur
13/09/2013
Reding
Minister-President Demotte
Estonia
Tallinn
14/09/2013
Kallas, Rehn

Italy
Trieste
16/09/2013
Reding
Minister of European Affairs Moavero Milanesi
Finland
Helsinki
24/09/2013
Reding
MEP Pietikäinen
Hungary
Györ
03/10/2013
Andor
State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry
Slovak Republic
Košice
05/10/2013
Šefčovic
Slovak Parliament President Paška
Sweden
Stockholm
15/10/2013
Reding
Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson
Belgium
Liège
17/10/2013
Barroso
Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt
Latvia
Riga
18/10/2013
Piebalgs
Minister of Defence Pabriks
Malta
Valetta
07/11/2013
Borg

France
Marseille
14/11/2013
Reding
Minister of Justice Taubira
Cyprus
Limassol
28/11/2013
Vassiliou

Austria
Eisenstadt
29/11/2013
Hahn
Minister-President (Burgenland) Niessl
Belgium
Brussels
05/12/2013
Vassiliou
MEP Durant
Lithuania
Vilnius
13/12/2013
Reding

Online
Virtual dialogue
16/01/2014
Reding

Denmark
Copenhagen
06/02/2014
Hedegaard

UK
London
10/02/2014
Reding
Minister of State for Europe Lidington
Spain
Barcelona
23/02/2014
Reding

France
Paris-Banlieue
27/02/2014
Barnier
Minister Delegate for European Affairs Repentin
Croatia
Zagreb
03/03/2014
Mimica

Germany
Koblenz
10/03/2014
Oettinger
Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad
Netherlands
Amsterdam
14/03/2014
Reding
Mayor van der Laan
Romania
Bucharest
17/03/2014
Ciolos

EU
Pan-European Dialogue Brussels
27/03/2014
Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica
MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz


Παράρτημα 3. Επτά στους δέκα Ευρωπαίους θέλουν άμεσα εκλεγμένο πρόεδρο της Επιτροπής
QA6_en_FS_GO Παράρτημα 4: Δύο στους τρεις Ευρωπαίους αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν έχει απήχηση

Voice Counts
Πηγή: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8


Παράρτημα 5: Αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ερευνών που έγιναν στο πλαίσιο των Διαλόγων με τους πολίτες

Πηγή: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4354 / Virus Database: 3722/7256 - Release Date: 03/27/14