8.6.22

Χρ. Σταϊκούρας: στοχευμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με εκσυγχρονιστικό πρόσημο


 

Χρ. Σταϊκούρας: στοχευμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με εκσυγχρονιστικό πρόσημο

Η Κυβέρνηση δρομολογεί, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, σημαντικές και στοχευμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με εκσυγχρονιστικό πρόσημο, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, υπογράμμισε ο Χρήστος Σταϊκούρας, αποσκοπούν: 

§ στην ανάπτυξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα,

§ στη βελτίωση του πλαισίου δράσης και την ενίσχυση των εργαλείων της χώρας στις συναλλαγές με τις διεθνείς χρηματαγορές,

§ στην υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση,

§ στην υλοποίηση πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πρωτοφανούς υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης αλλά και των γεωπολιτικών αναταράξεων,

§ στην ενίσχυση των εργαζομένων της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας,

§ στη διευκόλυνση για την εξόφληση των αποζημιώσεων σε απολυμένους υπαλλήλους από πιστωτικά ιδρύματα που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.